top of page

ALL TRØSTS GUD

Oppdatert: 30. jul. 2023Vi kan vende oss til Gud for å få trøst. Han er «all trøsts Gud»:

«Lovet være vår Herre Jesu Kristi Gud og Far, barmhjertighetens Far og all trøsts Gud, Han som trøster oss i all vår trengsel (...)»

2. Korinterbrev 1:3-4Gud vet hvordan du har det før du engang har sagt det:


«Herre, Du ransaker meg og kjenner meg. Hvor jeg enn sitter eller står, så vet Du det. På lang avstand kjenner Du min tanke. Min sti og mitt leie blir gransket av Deg, Du kjenner nøye alle mine veier. Ikke et ord er på min tunge, se, Herre, uten at Du kjenner det helt og fullt allerede.»


Salme 139:1-4Livet med Gud handler ikke om å «ta seg sammen» og late som at alt er bra hele tiden. Gud vet jo hvordan du har det uansett! Han ønsker å møte deg der du er. Du kan komme til Ham slik du er, uansett hvordan du har det. I relasjonen med Gud kan du være ærlig og oppriktig - du trenger ikke late som, eller bare prøve å ta deg sammen.


Av og til trenger man å innrømme overfor Gud (og seg selv) at man trenger trøst. Hvis man nekter for at man har et behov, er det vanskelig å slippe Gud til på det området. Og Gud trenger seg ikke på; Han ønsker å bli invitert inn. Han overstyrer deg ikke – Han kommer når du inviterer Ham inn. Og det er nettopp det Han ønsker at du skal gjøre – invitere Ham inn, og gi Ham rom til å møte deg, trøste deg og hjelpe deg.Den Hellige Ånd er Trøsteren


«Og Jeg vil be Far, og Han skal gi dere en annen Talsmann, for at Han skal bli hos dere til evig tid»

Johannes 14:16

Det greske ordet som blir brukt om Den Hellige Ånd: paraklētos, er her og i flere andre vers (bl.a. Johannes 14:26, Johannes 15:26 og Johannes 16:7) oversatt som «Talsmann», men ordet kan også oversettes som: forbeder, hjelper, rådgiver, advokat og trøster. Man kan altså lese verset slik:


«Og Jeg vil be Far, og Han skal gi dere en annen Talsmann (Forbeder, Hjelper, Rådgiver, Advokat og Trøster), for at Han skal bli hos dere til evig tid»Gud taler til hjertet ditt


«Trøst, trøst Mitt folk, sier deres Gud. Tal kjærlig til Jerusalem (...)»

Jesaja 40:1-2


Det hebraiske ordet i grunnteksten som er brukt her om å tale «kjærlig» betyr å tale «til hjertet». Gud taler til hjertet ditt. Han ser ikke bare hvordan det ser ut til at du har det på overflaten, men Han ser til hjertet ditt, og Han taler direkte til hjertet ditt. Han vet hva du trenger trøst for, og hvordan Han skal trøste deg. Gud trøster deg gjennom sin Ånd og sitt Ord, Bibelen.Du kan komme til Gud med frimodighet


I neste del av verset Jesaja 40:2 står det at det vi har gjort galt er gjort opp for:


«(...) og rop til henne at hennes strid er fullført, at hennes misgjerning er godtgjort. (...)»


Når du har tatt imot Jesus som Frelser og Herre i livet ditt, har du gjennom Jesu død og oppstandelse fått Jesu rettferdighet. Vi er ikke rettferdige fordi vi har gjort oss fortjent til det; vi er det fordi Jesus er rettferdig. Når Gud ser på deg, ser Han ikke det du har gjort galt eller områdene hvor du ikke strekker til, men Han ser Jesus.


«Han som ble gitt for våre overtredelser og oppreist til vår rettferdiggjørelse.»

Romerbrevet 4:25


«Men hver den som tok imot Ham ga Han rett til å bli Guds barn, de som tror på Hans navn»

Johannes 1:12Når du gjennom troen på Jesus blir Guds barn, får du tilgang til alle rettighetene det innebærer. En av dem er at du kan komme fram for Gud til enhver tid, og i alle situasjoner som du trenger det. Du kan komme fram for Ham med frimodighet, fordi du vet at du er tilgitt, elsket og akseptert av Ham. Du trenger ikke være redd for å bli avvist, eller at det du kommer med er altfor stort for at Gud skal kunne klare å håndtere det, eller altfor lite og ubetydelig for at Han skal bry seg om det. Nei, du kan komme i tillit til at Gud bryr seg om akkurat deg, at Han ønsker å høre hva du har på hjertet, og at Han kan hjelpe deg – uansett hvor stort eller lite det du kommer med er.


«For vi har ikke en Øversteprest som ikke kan ha medlidenhet med våre skrøpeligheter, men en som i alle ting er prøvd slik som vi, men uten synd. La oss derfor komme fram for nådens trone med frimodighet så vi kan få miskunn og finne nåde til hjelp i den tid vi trenger det.»


Hebreerbrevet 4:15-16Gud har medfølelse med deg


«Mitt hjerte vender seg i Meg, all min medynk våkner.»

‭‭Hosea‬ ‭11‬:‭8‬Jesus vet hvordan det er å være menneske, fordi Han levde på jorden som et menneske! Han kan derfor ha empati og medfølelse med oss, fordi Han vet hvordan det er å leve her og møte vanskelige ting i livet.


«Men da Han så folkeskarene, ble Han grepet av dyp medlidenhet med dem (...)»

Matteus 9:36Gud er en perfekt Far


Gud er en god Far - en perfekt Far, som du alltid kan komme til. Jeg vet ikke hva slags forhold du har til din jordiske far, men uansett hva du har opplevd i ulike menneskelige relasjoner, så er Gud i en kategori for seg selv. Han er fullkommen, hellig og perfekt. Han vil ikke svikte deg, forlate deg eller såre deg. Han vil gi deg sin trøst. Kanskje du har opplevd at venner har sviktet deg. Men Gud er ikke som et menneske som kan svikte - Han er en perfekt forelder og en perfekt venn, som alltid er der for deg.


«Som en far er barmhjertig mot sine barn, er Herren barmhjertig mot dem som frykter Ham.»

Salme 103:13«Du trøster meg.»


Jesaja 12:1«Juble, du himmel! Fryd deg, du jord! Bryt ut i jubel, dere fjell! For Herren trøster sitt folk, og sine elendige viser Han barmhjertighet.


Men Sion sa: "Herren har forlatt meg, min Herre har glemt meg." "Kan vel en kvinne glemme sitt diende barn, så hun ikke har medynk med barnet ved sitt bryst? Sannelig, de kan vel glemme, men Jeg kan ikke glemme deg! Se, i begge Mine hender har Jeg tegnet deg. Dine murer står alltid for Meg."»


Jesaja 49:14-16


«Som et menneskebarn trøstes av sin mor, skal Jeg trøste dere.»


Jesaja 66:13Vi kan gå til Guds Ord for å få trøst


«Dette er min trøst i min fornedrelse, for Ditt Ord har gitt meg liv.»


Salme 119:50«For alt det som før ble skrevet, ble skrevet til vår lærdom, for at vi skal ha håp ved den tålmodighet og trøst som Skriftene gir.»


‭‭Romerbrevet‬ ‭15‬:‭4‬«Jeg ber Deg: La Din miskunnhet bli til trøst for meg etter Ditt Ord til Din tjener.»


Salme 119:76«Slik regnet og snøen kommer ned fra himmelen og ikke vender tilbake dit, men vanner jorden og får den til å spire og skyte knopp, så den gir såkorn til såmannen og brød til den som spiser, slik skal Mitt Ord være, det som går ut fra Min munn. Det vender ikke tomt tilbake til Meg, men utfører det Jeg har behag i, og skal lykkes i det Jeg sendte det til.»


Jesaja 55:10-11«For Herren trøster Sion, Han trøster alle de øde stedene der. Han vil gjøre hennes ødemark lik Eden og hennes ørken til en Herrens hage. Fryd og glede skal finnes i den, lovprisning og lyden av sang.»


Jesaja 51:3«Vend tilbake, Herre! Hvor lenge? Og ha medynk med Dine tjenere! Mett oss med Din godhet om morgenen, så vi kan juble og glede oss alle våre dager. Gjør oss glade så mange dager som Du har fornedret oss, så mange år som vi har sett det onde.»


‭‭Salme‬ ‭90‬:‭13‬-‭15«Du som har latt meg se store og smertefulle trengsler, skal gi meg livet tilbake og føre meg opp igjen fra jordens dyp. Du skal øke min storhet, omslutte meg og trøste meg.»


Salme 71:21Vi kan vende oss til Gud og Hans Ord for å få trøst. Når vi har opplevd å bli trøstet av Gud, kan vi trøste andre med den trøsten vi selv har fått av Gud:


«Lovet være vår Herre Jesu Kristi Gud og Far, barmhjertighetens Far og all trøsts Gud, Han som trøster oss i all vår trengsel, så vi kan være i stand til å trøste andre som er i all slags trengsel, med den trøst vi selv blir trøstet med av Gud.»

2. Korinterbrev 1:3-4

34 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

LYS

Hozzászólások


bottom of page