top of page

BØNN ER Å SNAKKE MED GUD

Oppdatert: 9. sep. 2023Bønn handler om kommunikasjon og relasjon med Gud. Tenk for et privilegium! Du kan snakke med Gud i det du gjør gjennom dagen, og du kan også lage rom i hverdagen til

å sette deg ned og snakke med Ham.


Noen ganger kan vi selv gjøre det å be til Gud så komplisert. Vi føler kanskje at vi må bruke fine formuleringer for å bli hørt, eller tenker at fordi vi ikke kan se Gud, så lytter Han kanskje ikke til våre bønner. Men det å be er jo ganske enkelt å snakke med Gud!Kaffe med Gud


Hvis du satt tvers overfor en god venn eller venninne med en kopp kaffe eller te, på hvilken måte hadde du snakket med vennen din da, og hva hadde du sagt? På samme måte som med en god venn, kan vi snakke ærlig og åpent med Gud. Han er nær deg, og ønsker å høre hva du har på hjertet.


«Men når du ber, gå inn i ditt bønnerom! Og når du har lukket døren, skal du be til din Far som er i det skjulte. Din Far som ser i det skjulte, skal belønne deg åpenlyst. Når dere ber, så bruk ikke meningsløse gjentagelser, slik folkeslagene gjør. For de tror de blir bønnhørt på grunn av sine mange ord. Vær derfor ikke som dem! For deres Far vet om alt dere trenger, før dere ber Ham.»


Matteus 6:6-8Gud lytter til dine bønner


Du kan fortelle Ham hva du tenker på, hvordan du har det, andre personer du tenker på, hva du trenger, visdom i valg du står overfor, hva du er takknemlig for, og hva du ønsker og drømmer om for fremtiden. Han lytter alltid!


«Be, og det skal bli gitt dere. Let, og dere skal finne. Bank på, og det skal bli åpnet for dere.»

Matteus 7:7


«Dette er den frimodige tillit vi har til Ham, at om vi ber om noe etter Hans vilje, så hører Han oss. Hvis vi vet at Han hører oss, uansett hva vi ber om, så vet vi også at vi har fått oppfylt de bønnene vi har bedt til Ham.»

1. Johannesbrev 5:14-15Bønn er en dialog


Bønn er en dialog, og Gud ønsker også å tale til oss. Han taler med en mild og stille stemme, som man må lytte til for å høre. Han taler også gjennom å gi oss fred for det som er rett, i for eksempel et valg man står overfor. En måte å sjekke om det er Gud som taler, er om det du opplever at Gud sier stemmer med Hans Ord, for Gud vil aldri motsi sitt eget Ord som Han allerede har gitt oss i Bibelen.


Gud har åpenbart sin vilje i sitt Ord. Ved å lese Guds Ord blir man bedre kjent med Gud, og lærer Hans natur og Hans vilje å kjenne. Tenk for et privilegium å ha Hans Ord tilgjengelig! I Bibelen kan vi lese Hans løfter til oss.Bønn handler om relasjon


Vi mennesker er ment til å leve i relasjon med Gud. Sammen med Gud er vi i vårt rette element! Bønn handler om relasjon. Gud ønsker å høre hva vi har på hjertet, og Han ønsker også å gi oss det vi trenger. Han ønsker at vi skal komme med behovene våre til Ham, som en god Far som har omsorg for sine barn.Fra bekymring til bønn

Vi kan komme med bekymringer vi bærer på til Gud i bønn. Det kan være ting som uroer oss, som gnager i tankene våre, tynger oss ned og stjeler gleden og fokuset vårt. Gud ønsker at vi skal komme med det tunge til Ham, slik at vi ikke bærer på det selv. Han vil gi oss sin fred som overgår all forstand:


«Vær ikke bekymret for noe, men la i alle ting deres bønneemner komme fram for Gud i bønn og påkallelse med takksigelse. Og Guds fred som overgår all forstand, skal bevare deres hjerter og tanker i Kristus Jesus.»

Filipperbrevet 4:6-7


«Kast all deres bekymring på Ham, for Han har omsorg for dere.»

1. Petersbrev 5:7


«For vi har ikke en øversteprest som ikke kan lide med oss i vår svakhet, men en som er prøvet i alt på samme måte som vi, men uten synd. La oss derfor komme fram for nådens trone med frimodighet så vi kan få miskunn og finne nåde til hjelp i den tid vi trenger det.»


Hebreerbrevet 4:15-16Hva fungerer for deg?


Vi er alle forskjellige, også i hvordan vi liker å tilbringe tid med Gud i bønn. Det viktigste er ikke hvor eller hvordan, men at du bruker tid med Gud på en måte som fungerer for deg, og som gir deg påfyll. Kanskje du føler deg nærmest Gud når du er ute i naturen, og liker å be mens du går tur?


Kanskje liker du å skrive ned bønnene dine på papir, for eksempel i en notatbok, og klarer å fokusere best da? Da kan du i ettertid kan bla tilbake og huske konkret hva du har bedt om, og gjenkjenne bønnesvar som kommer.

Kanskje har du en aktiv hverdag med jobb eller familie, og har ikke så mye tid for deg selv. Da kan det være en styrke å implementere bønn og fellesskapet med Gud i praktiske gjøremål i løpet av dagen.Tillit til Gud i bønn


Gud svarer ikke alltid på våre bønner på den måten vi hadde sett for oss, eller på det tidspunktet vi selv tenker er best. Han har et større perspektiv enn oss; Guds tanker er høyere enn våre tanker. Han svarer i sin tid og på sin måte. Vi kan gi våre bønneemner til Ham, i tillit til at Han bare har gode tanker for oss, og kun vil det beste for oss. Gud har enda bedre planer for oss enn vi kan forestille oss eller tenke ut selv! Vi kan be: «La Din vilje skje i mitt liv». Gud er stor og mektig, og har kraft til å gjøre en forskjell i livene våre og de vi ber for, når vi kommer til Ham i bønn!


«Et rettferdig menneskes bønn virker med stor kraft.»

Jakobs brev 5:16

46 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Commentaires


bottom of page