top of page

BARE GUD KAN DEFINERE DIN VERDI

Oppdatert: 14. apr. 2023

For det er Du som hadde mine nyrer i eie. Du vevde meg sammen i min mors liv. Jeg vil prise Deg, for ved fryktinngytende gjerninger er jeg blitt et underverk. Underfulle er Dine gjerninger, og min sjel vet det så vel. Mine bein var ikke gjemt for Deg da jeg ble dannet i det skjulte og kunstferdig knyttet sammen i mors liv.

Salme 139:13-15Hva definerer oss og bestemmer vår verdi? Er det prestasjonene våre på skole og i jobb, hva vi har oppnådd, hvilke relasjoner vi har, eller noe annet?


Se, i begge Mine hender har Jeg tegnet deg. Dine murer står alltid for Meg.

Jesaja 49:16Om det er en berømt kunstner som har malt et maleri, så sier det seg selv at maleriet er veldig verdifullt – ganske enkelt på grunn av hvem som har laget det. Hvem som har signert kunstverket bestemmer verdien på det. I Salme 139 leser vi at det er Gud som har skapt oss mennesker - det er Han som har signaturen på oss. Han er derfor den eneste som kan definere oss!Gud har både skapt oss og frelst oss


I Edens hage valgte mennesket å høre på fiendens løgn i stedet for Guds sannhet. De valgte fellesskapet med Gud bort, og ødeleggelse og mørke kom inn i verden og i menneskers liv. Gud elsker oss, sitt skaperverk, så høyt, at sendte sin Sønn til jorden. Jesus valgte frivillig å lide og dø for å betale vår synd og ta vår straff, slik at veien igjen kunne bli åpnet til Gud, og vi kunne stå feilfrie og rettferdige framfor Ham.

Det er bare Gud som er kvalifisert til å definere din verdi


Hva Jesus var villig til å gi for deg er det som definerer din verdi. Hva ga Han for å kjøpe oss tilbake? Sitt eget liv - så verdifulle er vi for Ham! Han ønsker at vi skal ta imot Hans gave av frelse, og at vi også skal tro på sannheten om at vi er verdifulle for Ham. Han ser på deg med kjærlighet - uavhengig av hva du har opplevd at andre har sagt om deg, eller hva du selv har tenkt om din egen verdi. Gud har allerede definert din verdi, og det er: unik, uerstattelig og umistelig! Det er det som definerer deg!


Han som ikke sparte sin egen Sønn, men ga Ham for oss alle, hvordan skal Han kunne annet enn å gi oss alle ting med Ham?

Romerne 8:32


Siden du er dyrebar i Mine øyne, får du stor ære, og Jeg elsker deg.

Jesaja 43:4aGud har allerede definert din verdi


Guds ord og tanker om deg er ikke negative eller fordømmende. Fienden vil si til deg at du er verdiløs. Han er en løgner og løgnens far. Han kaller deg ved hva du har gjort galt, og kommer med fordømmelse og anklager. Men Gud, Den eneste som er perfekt og syndfri, som kunne ha fordømt deg - Han velger å gi deg tilgivelse. Han kaller deg ved navn, og sier at du er verdifull og elsket!


Du kan lese sannheten om hva Gud sier om deg i Bibelen, Hans Ord, om hvor høyt elsket og verdsatt du er av Ham. Ingen vil gi noe verdifullt for noe de ikke synes er verdt det. Jesus valgte å gi sitt eget liv for deg - så høyt elsker og verdsetter Han deg!


Men Han ble såret for våre lovbrudd, Han ble knust for våre synder. Straffen rammet Ham for at vi skulle ha fred, og ved Hans sår har vi fått legedom.

Jesaja 53:5


Dere ble kjøpt med en høy pris.

1. Korinterbrev 6:20a


For dere vet at det ikke var med forgjengelige ting som sølv eller gull dere ble frikjøpt fra det tomme livet dere arvet fra fedrene, men med det dyrebare Kristi blod, som av et lam uten feil og mangel.

1. Petersbrev 1:18-19Men Gud er rik på miskunn. Og på grunn av sin store kjærlighet som Han elsket oss med, gjorde Han oss levende sammen med Kristus, da vi var døde i overtredelsene. Av nåde er dere frelst. Han oppreiste oss sammen med Ham og satte oss sammen med Ham i den himmelske verden i Kristus Jesus, for at Han i de kommende tidsaldre kunne vise sin nådes ufattelige rikdom i godhet mot oss i Kristus Jesus.


Efeserbrevet 2:4-7Derfor er det nå ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus


Romerbrevet 8:1aVi kan alle av og til høre fiendens løgner i tankene våre, om at vi er verdiløse og betyr ingenting. Dette er ikke sant! Det er som at fienden lager et falskt eksemplar av en avis, der det står negative ting om deg, og sender den kun til deg. Da er det er lett å tenke at alle andre har fått den samme avisen, og også tenker negativt om deg. Men avisen er falsk, og det som står der er en løgn! Det beste å gjøre da er å kaste avisen - det vil si å ikke ta imot løgnene som blir presentert for deg.For av nåde har dere blitt frelst ved tro. Ingenting dere har gjort kunne noen gang fortjene denne frelsen, for det var kjærlighetsgaven fra Gud som brakte oss til Kristus! Så ingen kan noen gang være i stand til å skryte, for frelse er aldri en belønning for gode gjerninger eller menneskelige anstrengelser.


Vi har blitt Hans poesi, et gjenskapt folk som vil oppfylle den hensikten Han har gitt til hver enkelt av oss, for vi er knyttet til Jesus, Den Salvede. Allerede før vi ble født planla Gud på forhånd vår hensikt og de gode gjerningene vi skulle gjøre for å oppfylle den!


Efeserbrevet 2:8-10 (The Passion Translation, oversatt til norsk)Livet du er skapt til å leve


Det som definerer deg og din verdi er ikke hva du har gjort, eller hva andre mennesker har gjort mot deg, men hva Jesus har gjort for deg! Gud ønsker at du nå skal leve det livet Han har skapt deg til - et liv sammen med Ham, i vissheten om at Han elsker deg, at du er verdifull for Ham, og at Han har en hensikt med livet ditt!


Det er ikke lenger jeg som lever, men Kristus lever i meg. Det livet jeg nå lever her i kroppen, lever jeg i tro på Guds Sønn, Han som elsket meg og ga seg selv for meg.

Galaterbrevet 2:20b


 

🎶 Her kan du lytte til en spilleliste på Spotify med sanger som handler om hvem Gud sier at du er!


📖 Anbefalte bøker (på engelsk):

  • «Her True Worth» - Brittany Maher og Cassandra Speer

  • «Look at You, Girl» - Caitlin Zick

  • «Tailor Made» - Alex Seeley

  • «Spoken For» - Robin Jones Gunn og Alyssa Joy Bethke

136 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle
bottom of page