top of page

GUD DEKKER BORD I ØRKENEN

Oppdatert: 4. jul. 2023Gud er den Gud som ser oss, som forsørger oss og møter våre behov. Han er i stand til å gi oss det vi trenger, også når vi er på steder i livet som kan minne om den tørre ørkenen. Vi kan ha vår kilde i Ham!Frihet fra slaveriet


Israelsfolket opplevde at Gud befridde dem fra slaveriet i Egypt på en mirakuløs måte. Han førte plager over Egypt, helt til Farao lot dem gå. Havet åpnet seg til og med for Israelsfolket, så de kunne gå over på tørr grunn!


Da de vandret i ørkenen hadde Gud også omsorg for dem og forsørget dem med det de trengte. Han gikk foran dem, og ledet dem i en skystøtte om dagen, og i en ildstøtte om natten, for å lyse for dem. Han ga dem kjøtt og manna fra himmelen å spise, nok for hver dag. Da de var tørste, lot Gud vann strømme fra en klippe i ørkenen.Kan Gud dekke bord i ørkenen?


På tross av at Gud viste sin trofasthet for dem gang på gang, stolte ikke Israelsfolket på Ham. De tvilte på Guds trofasthet og på Hans omsorg og forsørgelse. De var redde for å bli forlatt, at Gud ikke ville være med dem lengre, på tross av løftene Gud hadde gitt og alt de hadde opplevd med Ham så langt:


«Ja, de talte imot Gud; de sa: "Kan Gud dekke bord i ørkenen? Se, Han slo klippen, slik at vannet vellet fram, og elvene fløt over. Kan Han også gi brød? Kan Han skaffe kjøtt til sitt folk?"»

Salme 78:19-20Fornyelse av tankemønstre


Israelsfolket var ikke lenger slaver i Egypt, de var nå frie mennesker. De var Guds folk: beskyttet, ledet og forsørget av Gud. Selv om de nå var frie, trengte de å få en ny tankegang. Selv om de fysisk sett var ute av Egypt og slaveriet de hadde levd under i flere generasjoner, hadde de fortsatt tankegangen fra Egypt, som preget dem.


Hvordan fornyer man sine tanker? Ved å ta til seg av Guds Ord og løfter, lese dem, tenke på dem, si dem ut og handle på dem. Man trenger å forstå at Gud er i en kategori for seg selv, Han er ikke som mennesker som er ufullkomne. Gud vil aldri svikte deg eller forlate deg. Han kan ikke lyve - Han står ved sitt Ord.


«Bli ikke dannet lik denne verden, men bli forvandlet ved fornyelsen av deres sinn, så dere kan prøve hva som er Guds gode, velbehagelige og fullkomne vilje.»

Romerbrevet 12:2


«Våre stridsvåpen er ikke kjødelige, men i Gud er de mektige til å rive ned festningsverk; med dem kan vi rive ned tankebygninger og alt stort og stolt som reiser seg mot kunnskapen om Gud, og ta hver tanke til fange under lydigheten mot Kristus»

2. Korinterbrev 10:4-5Kan Gud dekke bord i ørkenen? Ja, det kan Han! Han kan møte deg der du er, og gjøre mirakler på usannsynlige steder.


«For vannkilder bryter fram i ødemarken og elver i ørkenen. Den brennende sanden skal bli en innsjø og det tørste land til vannkilder.»

Jesaja 35:6-7


«Du dekker bord for meg rett foran mine fiender. Du salver mitt hode med olje, mitt beger flyter over.»

Salme 23:5


«Jeg gir vann i ødemarken og strømmer i ørkenen, så Jeg kan gi drikke til Mitt folk, Mine utvalgte.»

Jesaja 43:20Levende vann


«Jesus svarte og sa til henne: "Hver den som drikker av dette vannet, vil tørste igjen. Men hver den som drikker av det vannet som Jeg gir ham, skal aldri i evighet tørste. Det vannet Jeg gir ham, blir i ham en kilde med vann som veller fram til evig liv."»


Johannes 4:13-14


«På den siste dagen, den store dagen i høytiden, sto Jesus fram og ropte ut: "Om noen tørster, han skal komme til Meg og drikke. Den som tror på Meg, ut fra hans indre skal det, som Skriften har sagt, flyte strømmer av levende vann."»


Johannes 7:37-38Ha sin kilde i Gud


«Alle mine kilder er i Deg.»

Salme 87:7


Hvor man leter etter det man har behov for, har veldig mye å si. Det er i ørkenen man virkelig lærer å stole på Gud, for Han blir det eneste alternativet til hvor man kan vende seg. Hvis vi leter på feil sted, blir vi skuffet over at det vi får ikke tilfredstiller oss. I stedet kan vi la vår kilde være i Gud, for Han vil tilfredstille oss. Han er vår forsørger, kilden med det levende vannet:

«For to onde ting har Mitt folk gjort: De har forlatt Meg, kilden med det levende vann, og hogd seg ut brønner, sprukne brønner som ikke holder vann.»


Jeremia 2:13Løfter fra Gud:

«Dere skal øse vann med glede av frelsens kilder.»


Jesaja 12:3«Herren skal alltid lede deg. På tørre steder skal Han mette din sjel og styrke dine bein. Du skal bli som en vannrik hage, en kilde der vannet aldri svikter.»


Jesaja 58:11«Du elskede! Jeg ber om at du må ha framgang i alle ting og være ved god helse, slik som også din sjel har det godt.»


3. Johannesbrev 1:2


«Jorden hører Herren til, og alt som fyller den, verden og de som bor i den.»


Salme 24:1


«Gud er mektig til å la all nåde komme til dere i overflod, så dere alltid og i alle forhold skal ha nok av alt som trengs, og kan ha overflod til all god gjerning.»


2. Korinterbrev 9:8«Herren er min hyrde, jeg mangler ingenting. Han lar meg ligge i grønne enger. Han leder meg til hvilens vann. Han fornyer min sjel. Han leder meg på rettferdighets stier for sitt navns skyld. Ja, selv om jeg må vandre gjennom dødsskyggens dal, frykter jeg ikke for noe ondt. For Du er med meg. Din kjepp og Din stav, de trøster meg. Du dekker bord for meg rett foran mine fiender. Du salver mitt hode med olje, mitt beger flyter over. Sannelig, bare godhet og miskunnhet skal etterjage meg alle mitt livs dager. Og jeg skal bo i Herrens hus til evig tid.»


Salme 23

47 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page