top of page

GUD VIL BÆRE DEGNår vi ikke klarer å gå selv, vil Gud bære oss. Han er vår gode hyrde, og Hans kjærlighet til oss avhenger ikke av hva vi får til.


«Midt i all deres trengsel var det ingen trengsel, for Hans Åsyns Engel frelste dem. I sin kjærlighet og medlidenhet forløste Han dem. Han løftet dem opp og bar dem alle dager fra den første tid.»


Jesaja 63:9«Herren, Han er den som går foran deg. Han skal være med deg. Han skal ikke slippe deg og ikke forlate deg. Frykt ikke og bli ikke forferdet.»


5. Mosebok 31:8«Mitt kjære og dyrebare barn! Jeg elsker deg og vil aldri forlate deg. De gangene i livet ditt da prøvelsene og lidelsene dine var størst – og du bare kan se ett par fotspor i sanden, det var de gangene jeg bar deg i armene mine.»


- Utdrag fra diktet «Fotspor i sanden» skrevet av Mary Stevenson«Helt til deres alderdom er Jeg Han, og til de grå hår skal Jeg bære dere. Det er Jeg som har gjort dette, og Jeg skal fremdeles løfte dere. Ja, Jeg skal bære dere, og Jeg vil redde dere.»


Jesaja 46:4Jesus er din gode hyrde

«Jeg er Den gode Hyrde. Den gode Hyrde gir sitt liv for sauene.»

Johannes 10:11


«Som en gjeter skal Han fø sin flokk. Han skal samle lammene med sin arm og bære dem ved sitt bryst. De som har lam, skal Han lede.»

Jesaja 40:11


«For dere var lik sauer som hadde forvillet seg, men nå har dere vendt tilbake til Ham som er Hyrde og Tilsynsmann for deres sjeler.»

1. Petersbrev 2:25«Herren er min hyrde, jeg mangler ingenting. Han lar meg ligge i grønne enger. Han leder meg til hvilens vann. Han fornyer min sjel. Han leder meg på rettferdighets stier for sitt navns skyld. Ja, selv om jeg må vandre gjennom dødsskyggens dal, frykter jeg ikke for noe ondt. For Du er med meg. Din kjepp og Din stav, de trøster meg. Du dekker bord for meg rett foran mine fiender. Du salver mitt hode med olje, mitt beger flyter over. Sannelig, bare godhet og miskunnhet skal etterjage meg alle mitt livs dager. Og jeg skal bo i Herrens hus til evig tid.»


Salme 23Gud vil bære byrdene for deg


«Kom til Meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og Jeg vil gi dere hvile! Ta Mitt åk på dere og lær av Meg, for Jeg er mild og ydmyk av hjertet, og dere skal finne hvile for sjelene deres. For Mitt åk er gagnlig, og Min byrde er lett.»


Matteus 11:28-30


«Kast all deres bekymring på Ham, for Han har omsorg for dere.»

1. Petersbrev 5:7

Gud kjenner deg og vet hva du trenger

«Til og med alle hårene på hodet deres er talt.»

Matteus 10:30


«For deres Far vet om alt dere trenger, før dere ber Ham.»

Matteus 6:8Guds kjærlighet til oss er uavhengig av hva vi får til, våre gjerninger. Om vi gjør mer eller mindre påvirker det ikke hvor høyt Gud elsker oss. Hans kjærlighet til oss er konstant:


«For av nåde er dere frelst ved troen, og det er ikke av dere selv, det er Guds gave, ikke av gjerninger, for at ingen skal rose seg.»

Efeserbrevet 2:8-9Gud omgir deg på alle sider


«Bakfra og forfra omgir Du meg, og Du har lagt Din hånd på meg. Å forstå dette er for underfullt for meg, det er for høyt, jeg kan ikke fatte det.»


Salme 139:5-6«Spenner jeg morgenrødens vinger, setter jeg bo ved havets ytterste grense, selv der skal Din hånd lede meg, og Din høyre hånd holde meg fast.»


Salme 139:9-10«Hvor ufattelige Dine tanker er for meg, å, Gud! Hvor veldig er summen av dem! Skulle jeg telle dem, er de mer tallrike enn sand. Når jeg våkner, er jeg fortsatt hos Deg.»


Salme 139:17-18

64 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Opmerkingen


bottom of page