top of page

ADVENT - EN DAG OM GANGENI adventskalendere åpner man én luke hver dag, fordi innholdet er fordelt utover alle dagene. Dette minner meg om hvordan Gud sier at Han vil gi oss det vi trenger - en dag om gangen.


Når man har en adventskalender med sjokolade eller noe annet, kan det være fristende å åpne alle lukene samme dag. Likevel er det meningen at man skal åpne kun en luke hver dag fram mot julaften. På samme måte kan vi ta en dag av gangen, og vite at Gud vil gi oss det vi har behov for hver dag. Vi trenger ikke prøve å bære morgendagens utfordringer med dagens styrke. Gud er med oss hver dag, for Han har allerede kommet til oss. Det er det jula handler om – Gud kom til oss, Han kom for oss, og Gud er med oss – hver dag!


«Som dine dager er, skal din styrke være.»

5. Mosebok 33:25

«Vær derfor ikke bekymret for morgendagen! For morgendagen skal bekymre seg for det som hører den til. Hver dag har nok med sin egen plage.»

Matteus evangelium 6:34Gud ga Israelsfolket manna i ørkenen, nok til hver dag:


«Da dekket av dugg forsvant, se, bortover ørkenlandet lå det noe lite, rundt og fint. Det var som rim på jorden. Da Israels barn så det, sa de til hverandre: «Hva er dette?» For de visste ikke hva det var. Moses sa til dem: «Dette er det brødet Herren har gitt dere å spise. Dette er ordet Herren bød: Dere skal samle av det, og enhver skal få det han trenger til mat, en omer til hver. Etter hvor mange de er, skal hver mann ta til dem som er i teltet hans.


Da gjorde Israels barn dette. De samlet sammen, noen mer, noen mindre. Da de målte hvor mange omer det var, hadde den som hadde samlet mye, ingenting til overs, og den som hadde samlet lite, manglet ingenting. Hver mann hadde samlet så mye han trengte til mat. Moses sa: «Ingen må la noe bli igjen til i morgen.» Men de hørte ikke på Moses. Noen lot en del av det bli igjen til neste morgen. Da gikk det mark i det, det stinket, og Moses ble vred på dem Så samlet de det hver morgen, enhver etter det en måtte ha til å mette seg. Men i

solens hete smeltet det.»


2. Mosebok 16:14-21Jesus er julas budskap


At Jesus kom til jorden er selve budskapet i jula. Jesus sier at Han er brødet som kommer ned fra Himmelen. Som mannen som Israelsfolket fikk i ørkenen, kom Jesus til jorden - til oss - og Han er den som virkelig kan tilfredsstille våre dypeste lengsler, og som gir oss evig liv.


Jesus er Ordet, og vi kan lese i Ordet og være i Hans nærvær hver dag, slik Israelsfolket fikk manna i ørkenen, nok for hver dag.


«Sannelig, sannelig sier Jeg dere: Den som tror på Meg, har evig liv. Jeg er livets brød. Deres fedre åt manna i ørkenen, og de døde. Dette er brødet som kommer ned fra Himmelen, for at en skal spise av det og ikke dø. Jeg er det levende brød som kommer ned fra Himmelen. Hvis noen spiser av dette brødet, skal han leve evig. Brødet som Jeg skal gi, er Mitt legeme, som Jeg vil gi for verdens liv.»


Johannes evangelium 6:47-51Gud har nåde nok for oss – hver dag. Det betyr at Han har nok styrke, visdom, fred, kjærlighet, og alt det vi trenger. La oss ta en dag om gangen i advent, og ta imot det gode Gud vil gi oss - i dag!


«Men Han svarte: «Min nåde er nok for deg, for Min kraft blir fullendt i svakhet.» Derfor vil jeg mest av alt rose meg av min svakhet, for at Kristi kraft kan hvile over meg.»

2. Korinterbrev 12:9

18 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page