top of page

GULL, GLITTER OG DEN STØRSTE GAVEN

Oppdatert: 22. des. 2023Gatene pyntes. Julestjernene tennes i vinduene. Gavene handles inn. Forventingene økes - det er jul!


Hva handler egentlig jula om? Vi kan være så opptatte av de ytre rammene – pynten, maten, gavene, glitteret. Men hva er kjernen i julehøytiden?Juleevangeliet


«Det skjedde i de dager at det gikk ut et bud fra keiser Augustus om at hele verden skulle innskrives i manntall. Denne innskrivningen fant først sted mens Kvirinius var landshøvding i Syria. Alle reiste for å la seg innskrive, hver til sin egen by.


Også Josef dro opp fra Galilea, fra byen Nasaret til Judea, til Davids by, som kalles Betlehem, fordi han var av Davids hus og slekt, for å bli innskrevet sammen med Maria, sin forlovede kone, som var med barn. Det skjedde mens de var der, at alle dagene var gått, og hun skulle føde. Hun fødte sin Sønn, Den Førstefødte, svøpte Ham i lintøy og la Ham i en krybbe, fordi det ikke var rom for dem i herberget.»

Lukas 2:1-7


Dette er velkjente vers fra juleevangeliet. Hva forteller dette evangeliet om? Ordet «evangelie» betyr «gode nyheter». Hvorfor er dette gode nyheter for oss i dag?


Juleevangeliet er fortellingen om Guds Sønn som kom til jorden for å redde oss. Skaperen ble en av oss. Himmelen på jorden; Immanuel – Gud med oss.Ideelle omstendigheter?


Maria og Josef var på reise for å bli innskrevet i manntall. Denne reisen var ikke ideell i Marias høygravide tilstand. Stilte hun noen gang spørsmålstegn ved Guds timing? Hvorfor ble ikke Guds Sønn født på et mer ideelt tidspunkt, i mer ideelle rammer?


Ofte kan våre forventninger til høytiden være så høye, fordi vi har et ideal vi vil oppnå: den perfekte julestemningen, i de perfekte rammene. Men var rammene i juleevangeliet perfekte? Var alt perfekt før Guds Sønn kunne bli født inn i denne verden?


Omstendighetene i «den første jula» var absolutt ikke perfekte da Jesus kom til verden. Men det var nettopp derfor Jesus kom – fordi vi trengte Hans redning, Hans nærvær, Hans lys i vårt mørke. Omstendighetene trenger ikke være «ideelle» før vi inviterer Jesus inn. Jesus møter oss der vi er, og forvandler oss fra innsiden og ut. Han gir lys i stedet for mørke. Fred i stedet for frykt. Glede i stedet for sorg. Framtid og håp.


Hun skal føde en Sønn, og du skal gi Ham navnet Jesus, for Han skal frelse sitt folk fra deres synder.» Alt dette skjedde for at det skulle bli oppfylt som var talt av Herren ved profeten, når han sier: «Se, jomfruen skal bli med barn og føde en Sønn, og de skal gi Ham navnet Immanuel», som er oversatt: «Gud med oss.»

Matteus 1:21-23Jesus er julas budskap


Julestemning kan være skjør og lett forsvinne, men Jesus gir ekte, varig fred.


Han kom som et uskyldig, forsvarsløst,  lite barn. Han kom ikke som en politisk makt eller en jordisk konge som satt på en trone. Guds Sønn ble født i en skitten stall - det var ikke husrom for dem i Betlehem. 


Jesus levde et liv på denne jorden. Han vet hvordan det er å være menneske. Han vokste opp til å bli en mann som døde en stedfortredende død for oss. Jesus er selve budskapet, gaven, i juleevangeliet. «Nå var det noen gjetere på det stedet som oppholdt seg ute på markene og holdt vakt over flokkene sine om natten. Og se, en Herrens engel sto foran dem, Herrens herlighet strålte rundt dem, og de ble skrekkslagne. Da sa engelen til dem: «Vær ikke redde, for se, jeg forkynner dere en stor glede som skal bli hele folket til del. I dag er det født dere en Frelser i Davids by, Han er Kristus, Herren. Dette skal dere ha som tegn: Dere skal finne et Barn svøpt i lintøy, som ligger i en krybbe.»


Lukas 2:8-12De første øyenvitnene til at Gud ble menneske, var ikke kongelige, høytstående mennesker. Det var gjetere på markene. Dette viser at alle mennesker er inkludert i frelsen som Jesus tilbyr. Han kom for alle. Jesus gir oss fellesskap med Gud. Lys i stedet for mørke. Fred i stedet for frykt. Glede i stedet for sorg. Tilgivelse. Frihet. Evig liv. Dette er frelsen, den største gaven vi kan få.


Og alt vi kan gi tilbake til Jesus er oss selv, våre liv, vårt fokus og vår oppmerksomhet.


«Julen handler om at Gud gjør hva enn som trengs for å være sammen med oss ​​– og at vi gjør hva enn som trengs for å være sammen med Ham.»

- Ann Voskamp«Straks var det en skare av den himmelske hær sammen med engelen, og de priste Gud og sa: «Ære være Gud i det høyeste, og fred på jorden, Guds velbehag blant menneskene!» Da englene hadde fart bort fra dem til Himmelen, sa gjeterne til hverandre: «La oss nå gå rett til Betlehem og se dette som har skjedd, det Herren har kunngjort for oss.» De skyndte seg av sted og fant Maria og Josef og Barnet, som lå i en krybbe. Da de hadde sett Ham, gjorde de kjent vidt omkring hva som var sagt dem om dette Barnet. Alle som hørte det, undret seg over det gjeterne fortalte. Men Maria tok vare på alle disse ordene og tenkte grundig på dem i sitt hjerte. Gjeterne vendte tilbake og æret og priste Gud for alt det de hadde hørt og sett, slik det var blitt fortalt dem.»


Lukas 2:13-20Refleksjon

  • Hva betyr juleevangeliet for deg?

  • Gjenkjenner vi Jesus når Han møter oss, også i det lille, ordinære, hverdagslige? Gir vi Ham rom i livene våre?

  • Søker vi julestemningen som en følelse, eller søker vi nærværet av Gud i livene våre?

  • Venter vi på at omstendighetene våre er «perfekte» før vi inviterer Jesus inn i livene våre og i situasjonene vi står i?

207 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

LYS

Comments


bottom of page