top of page

LYS

Oppdatert: 9. sep. 2023«Lys» er temaet for høstkolleksjonen av kort i 2022. Lys er helt vitalt for å både kunne se og orientere seg i livet.


I et av versene i kortkolleksjonen står det:

«...Herren skal være ditt lys...»

Jesaja 60:20


I et annet står det:

«Ditt Ord er en lykt for min fot og et lys på min sti.»

Salme 119:105Gud ønsker å være vårt lys. Han ønsker at vi skal se. Han ønsker at vi skal kunne orientere oss i livet, og Han vil gi oss håp.


Det kan være ulike perioder som er mørkere enn andre, både av sesonger i naturen og i livet vårt. Det er i mørke perioder det er viktig å være grunnfestet i sannheten om at Gud er lys, og i Ham finnes det ikke noe mørke (1. Johannes 1:5). Lys er Guds karakter - hvem Han er, og Hans karakter er uforanderlig. Vi kan oppleve mørkere og tyngre perioder i livet, men Gud forårsaker ikke mørket vi opplever. Han ønsker å gi oss lys, og Hans Ord er lys for oss på veien vi går på.


Et annet vers i høstens kortkolleksjon er dette:

«Sannelig, selv mørket er ikke mørkt for Deg, men natten lyser som dagen. Mørke eller lys gjør ingen forskjell.»

Salme 139:12


Selv om situasjoner og perioder kan virke mørke for oss, er det ikke mørkt for Gud! Han er som sola som alltid er der over skyene; uansett hvor mange skyer det er på himmelen, og hvor tett skylaget måtte være, er Han alltid der og ønsker å skinne sitt lys over livene våre. ‬‬‬


Hvorfor vi går gjennom vanskelige perioder i livet, har vi ikke alltid et svar på, og vi vil kanskje aldri helt forstå hvorfor vi opplever enkelte ting her på jorden. Midt i dette er det vitalt å ha fokuset på Jesus – på verdens lys – i stedet for å ha fokuset på mørket. I Johannes 8:12 sier Jesus at Han er verdens lys, og her har Han også gitt oss et løfte: «Jeg er verdens lys. Den som følger Meg, skal ikke vandre i mørket, men ha livets lys.»


En måte å ha fokuset på verdens lys, - livets lys, er å lese i Guds Ord, som er en lykt for vår fot og en lys på vår sti. Du kan be til Gud om åpenbaring når du leser Hans Ord, om at Han skal tale til deg personlig gjennom det du leser, og være åpen og mottakelig for hva Han vil si. Da vil Gud tale til deg og lyse opp situasjoner du står i, gjennom sitt evige, uforanderlige Ord, som også er personlig og direkte til deg og meg. Han vil utheve vers for deg som du kan holde fast på i situasjonen du står i. Kanskje det du hører bare kommer som en tanke, som du først tenker bare er deg selv, men etter litt øvelse i dette vil du kjenne og bli trygg på når det er Gud som snakker til deg. En måte å sjekke om det er Gud som taler, er om det du opplever at Gud sier stemmer med Hans Ord, - for Gud vil aldri motsi sitt eget Ord som Han allerede har gitt oss i Bibelen.


Det står i Jesaja 50:10: «Hvem blant dere frykter Herren? Hvem lyder Hans Tjeners røst? Når han vandrer i mørke og det ikke er noe lys, da skal han stole på Herrens navn og sette sin lit til sin Gud.»


Gud vil gi deg håp for framtiden din, og hjelp og styrke til skrittene dine i dag. Bibelversene du opplever at Gud uthever til deg, kan det være lurt å skrive ned i en notatbok, markere i Bibelen din, eller skrive på en lapp som du henger på badespeilet eller på rommet ditt - på et sted du vil se det hver dag.


I det siste av versene i høstens kortkolleksjon står det:

«Jeg vil gi deg skatter i mørket og rikdommer skjult på hemmelige steder, for at du kan kjenne at Jeg, Herren, som kalte deg ved navn, er Israels Gud.»

Jesaja 45:3


Gud lover at det vi går gjennom, selv om vi kanskje ikke kan forstå det, ikke vil være forgjeves. Han vil gi deg skatter gjennom det du går gjennom, som når en perle formes i et skjell, eller en diamant formes i dypet i jorden, når vi holder oss nær Ham.Kanskje du er i en mørk periode nå:

  • Hvordan kan du søke Gud og holde fast i Hans løfter midt i situasjonen du er i?

  • Hvem kan du snakke med om det du går igjennom?


Kanskje du kjenner noen som er i en mørk periode nå:

  • Hvordan kan du oppmuntre og være der for denne personen?

  • Hva har du selv opplevd med Gud tidligere, som kan bidra til å hjelpe personen i situasjonen han eller hun er i?

76 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page