top of page

FALL TIL RO

Oppdatert: 2. jan.I tider som man venter på noe, og ønsker at omstendigheter skal forandre seg, når ting ikke skjer på den måten man hadde forestilt seg, og man er urolig på innsiden, hvordan forholder man seg til det?


«Men jeg, jeg stoler på Deg, Herre. Jeg sier: «Du er min Gud.» I Din hånd er mine tider.»

Salme 31:15-16


Guds Ord sier at vi skal falle til ro, være stille, kjenne at Han er Gud og søke Ham. Han er over alt og alle. Han er Gud. Våre tider og sesonger er i Hans hånd.


Gud vet hva som er best for oss, Han vet hva vi trenger. Vekst tar tid. Forandring tar tid. Når vi er urolige og bekymret, er ikke sinnet vårt i ro, og det er ikke et godt utgangspunkt for å få klarhet i tankene og ta beslutninger. Vi trenger å falle til ro i tankene våre for kunne å ta imot visdom fra Gud, for å kunne ta gode beslutninger.

Å «falle til ro» handler ikke om å være inaktiv og passiv, at man skal stoppe all aktivitet og bare vente på at noe skal skje. Det handler ikke om å slutte med å jobbe mot målene man har satt seg. Det handler heller ikke om at man skal la være å si fra til mennesker rundt seg om hvordan man har det, om man har behov for det, eller la være å ta opp situasjoner som trengs å forandres. Å «falle til ro» handler heller om en indre innstilling og posisjon.


Å «falle til ro» handler om å overgi sine kamper til Gud, og la Ham ta styringen. Gud sier at Han vil kjempe våre kamper (2. Mosebok 14:14). Man inntar selv en posisjon av hvile og tillit (Matteus 11:28-30).


Det kan også være veldig viktig å etablere gode vaner i livet og hverdagen. Vi vet at hva vi sår, vil vi høste. Vi kan være bevisst på hva vi sier og handlingene vi gjør. I stedet for å klage over hva som ikke gror, kan man heller så et frø.


Gud er en stor Gud. Når vi bekymrer oss, gjør vi Ham liten i tankene våre, slik at Han passer inn i våre rammer og våre forutsetninger - vi tenker at Han er for liten til å ha oversikt i livet vårt, og ikke tilstedeværende nok til å gi oss fred i situasjonen vi er i. Vi trenger å søke Ham og hvile i Hans omsorg og oversikt. Vi trenger å «falle til ro og kjenne at Han er Gud»:


«Fall til ro og kjenn at Jeg er Gud! Jeg skal opphøyes blant folkeslagene, Jeg skal opphøyes på jorden! Hærskarenes Herre er med oss. Jakobs Gud er vår tilflukt. Sela»

Salme 46:11-1251 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comentários


bottom of page