top of page

ORDGud skapte verden ved sitt Ord. Ord er kraftfulle, og det er viktig å være bevisst dette. Hvordan snakker vi til oss selv? Til andre? Hvilke ord lar vi definere virkelighet for oss?Gud skaper ved sitt Ord


«I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden. Jorden var uformet og tom, og mørket lå over dypets overflate. Og Guds Ånd svevde over vannflatene. Da sa Gud: «Det bli lys!» Og det ble lys. Gud så lyset, at det var godt. Og Gud skilte lyset fra mørket. Gud kalte lyset dag, og mørket kalte Han natt. Det ble kveld, og det ble morgen den første dagen.»


1.Mosebok 1:1-5Hvilke ord bruker vi?

«Ordene vi bruker, påvirker følelser og skaper virkelighet for oss. Hvordan snakker vi til oss selv? Til andre?»

- Kathrine Aspaas, journalist«En manns behov blir mettet av frukten av hans munn. Med grøden fra sine lepper blir han tilfredsstilt. Død og liv er i tungens makt, og de som elsker den, skal spise frukten av den.»


Ordspråkene 18:20-21«La ikke et eneste råttent ord komme ut fra deres munn, men bare ord som tjener til nødvendig oppbyggelse, for at ordene kan gi nåde til dem som hører på.»


Efeserbrevet 4:29«Deres tale må alltid være vennlig, krydret med salt, så dere kan vite hvordan dere bør svare hver enkelt.»


Kolosserbrevet 4:6Guds Ord


Guds Ord bygger oss opp, er konstruktive og fulle av kjærlighet. Guds Ord er sannhet som setter oss fri:


«Hvis dere blir i Mitt Ord, er dere i sannhet Mine disipler. Dere skal kjenne sannheten, og sannheten skal gjøre dere fri.»


Johannes 8:31-32Guds Ord er levende og virksomt


«For Guds Ord er levende og virksomt og skarpere enn noe tveegget sverd. Det trenger igjennom helt til det kløver både sjel og ånd, ledd og marg, og er dommer over hjertets tanker og motiver.»


Hebreerbrevet 4:12Guds Ord vender ikke tomt tilbake


«slik skal Mitt Ord være, det som går ut fra Min munn. Det vender ikke tomt tilbake til Meg, men utfører det Jeg har behag i, og skal lykkes i det Jeg sendte det til.»


Jesaja 55:11Gud gir kraft, kjærlighet og visdom


«For Gud ga oss ikke en ånd som gjør motløs; vi fikk Ånden som gir kraft, kjærlighet og visdom.»


2. Timoteus 1:7Guds Ord er tilgjengelig for oss:


«For dette budet som jeg befaler deg i dag, er ikke ufattelig for deg, og det er ikke langt borte. Det er ikke oppe i himmelen, så du skulle si: ‘Hvem skal fare opp til himmelen for oss og hente det ned til oss, så vi kan høre det og gjøre etter det?’ Det er heller ikke på den andre siden av havet, så du skulle si: ‘Hvem skal fare over havet for oss og hente det til oss, så vi kan høre det og gjøre etter det?’ Men ordet er deg helt nær, i din munn og i ditt hjerte, så du kan gjøre etter det.»


5. Mosebok 30:11-14Guds Ord er sterkere enn alle andre ord:


«Han holder alle ting oppe ved sin krafts ord.»

Hebreerbrevet 1:3


Refleksjon:


  • Hvordan snakker vi til oss selv?

  • Hvordan snakker vi til andre?

  • Hvem sine ord lar vi definere virkelighet for oss?

  • Tar vi til oss av Guds Ord som bygger oss opp?

24 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page