FORDELER MED Å HA EN BIBELLESEPLAN

Oppdatert: for 4 døgn sidenI den Personlige Planleggeren er det plass til å skrive inn en bibelleseplan på begynnelsen av hver måned. Guds Ord gir næring til oss, slik som maten vi spiser gir næring til kroppen. Å lese litt i Bibelen hver dag er en god vane å ha!


En av fordelene ved å planlegge hva man skal lese i Bibelen på forhånd, er at man ikke trenger å bruke tid hver dag på å lete etter hva man skal lese, fordi man allerede har en plan. Ved å følge planen og skrive ned hva du leser, gjør det også lettere å ikke lese det samme hver gang, men å få bredde i bibellesningen og «variert kost».


Eksempler til bibelleseplaner:

‭‭• Lese gjennom en bok i Bibelen i løpet av en måned

‭‭• Lese ett kapittel i Det nye- og ett i Det gamle testamente hver dag (for eksempel lese evangeliene og salmene parallelt)

‭‭• Ordspråkene har 31 kapitler - og boka passer fint til å lese ett kapittel i hver dag, i en måned som har 31 dager


Om du ikke ønsker å lage din egen bibelleseplan, kan du ved et søk på nettet finne en som er ferdig laget!Uansett hva slags bibelleseplan du ønsker å ha, hjelper det for motivasjonen og gjennomføringen å få skrevet ned det du planlegger å lese i Bibelen på begynnelsen av måneden. Du kan da krysse av etterhvert som du leser. Om du går glipp av en dag i bibelleseplanen, ikke gå glipp av to!


Om du nettopp har begynt å strukturere bibellesningen, å planlegge hva du skal lese på forhånd, er et tips å begynne med å sette små mål for deg selv. Da kan du heller øke mengden du leser etterhvert, i stedet for å starte med så store mål at du ikke får gjennomført det. Å ha som mål å lese ett bibelvers hver dag, og å gjennomføre det, er bedre enn å planlegge å lese fem kapitler hver dag, men ikke starte fordi det virker uoverkommelig.


I den Personlige Planleggeren er det også en egen rute til «ukas bibelvers». Her kan du for eksempel skrive ditt favorittvers for tiden, et vers som er relevant i en situasjon du er i, eller et vers som du har lagt ekstra merke til i bibellesningen din i det siste.Det er mange fordeler med å fylle seg med Guds Ord i hverdagen!


🖊️ «Ditt Ord er en lykt for min fot og et lys på min sti.»

Salme‬ ‭119‬:‭105‬


🖊️«Hele Skriften er innåndet av Gud, og den er nyttig til lærdom, til overbevisning, til rettledning og til opplæring i rettferdighet, for at Guds menneske skal bli satt i stand og godt utrustet til all god gjerning.»

‭2. Timoteusbrev‬ ‭3‬:‭16‬-‭17‬


🖊️ «Mennesket lever ikke av brød alene, men av hvert Guds Ord.»

‭‭Lukas‬ ‭4‬:‭4‬


🖊️ «Så kommer da troen av det en hører, og det en hører kommer ved Guds Ord.»

‭‭Romerbrevet‬ ‭10‬:‭17‬


🖊️ «Bli ikke dannet lik denne verden, men bli forvandlet ved fornyelsen av deres sinn, så dere kan prøve hva som er Guds gode, velbehagelige og fullkomne vilje.»

‭‭Romerbrevet‬ ‭12‬:‭2‬


🖊️ «For Guds Ord er levende og virksomt og skarpere enn noe tveegget sverd. Det trenger igjennom helt til det kløver både sjel og ånd, ledd og marg, og er dommer over hjertets tanker og motiver.»

‭‭Hebreerbrevet‬ ‭4‬:‭12‬


🖊️ «For øvrig, søsken, det som er sant, det som er ære verdt, det som er rettferdig, det som er rent, det som er verd å elske, de ting som det tales vel om, om det er et ærbart liv, og om det er noe som er verd å bli rost, så legg dere alt dette på sinne!»

‭‭Filipperbrevet 4:8


🖊️ «Da sa Jesus til de jødene som var kommet til tro på Ham: "Hvis dere blir i Mitt Ord, er dere i sannhet Mine disipler. Dere skal kjenne sannheten, og sannheten skal gjøre dere fri."»

‭‭Johannes‬ ‭8‬:‭31‬-‭32‬


🖊️ «Ved tro forstår vi at verden ble formet ved Guds Ord; at de ting som sees, ikke ble til av de synlige ting.»

‭‭Hebreerbrevet‬ ‭11‬:‭3‬ ‭‬‬


🖊️ «I begynnelsen var Ordet; og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud.»

‭‭Johannes‬ ‭1‬:‭1‬


🖊️ «Ordet ble kjøtt og tok bolig iblant oss, og vi så Hans herlighet, den herlighet som Den enbårne har fra sin Far, full av nåde og sannhet.»

‭‭Johannes‬ ‭1‬:‭14‬


🖊️ «Min sønn, gi akt på mine ord, bøy ditt øre til min tale! La dem ikke vike fra dine øyne, ta vare på dem i dypet av ditt hjerte! For de er liv for den som finner dem, og helse for hele hans legeme.»

‭‭Ordspråkene ‭4‬:‭20-22


🖊️ «Som nyfødte barn skal dere lengte etter ordets uforfalskede melk, for at dere kan vokse ved den»

‭‭1. Petersbrev‬ ‭2‬:‭2‬ ‬‬


🖊️ «Himmel og jord skal forgå, men Mine Ord skal aldri forgå.»

‭‭Matteus‬ ‭24‬:‭35‬ ‭‬


🖊️ «Summen av Ditt Ord er sannhet, og hver eneste av Dine rettferdige dommer varer til evig tid.»

‭‭Salme 119:160


🖊️ «Derfor; hver den som hører disse Mine Ord og gjør etter dem, ham vil Jeg sammenligne med en klok mann som bygde huset sitt på fjell. Regnet øste ned, vannflommene kom, og vinden blåste og slo mot dette huset. Men det falt ikke, for det var grunnlagt på fjell.»

‭‭Matteus‬ ‭7‬:‭24‬-‭25‬‬ ‭

54 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

LYS