top of page

FORDELER MED Å HA EN BIBELLESEPLAN

Oppdatert: 9. sep. 2023«Hele Skriften er innåndet av Gud, og den er nyttig til lærdom, til overbevisning, til rettledning og til opplæring i rettferdighet, for at Guds menneske skal bli satt i stand og godt utrustet til all god gjerning.»

‭2. Timoteusbrev‬ ‭3‬:‭16‬-‭17‬


Guds Ord er levende og virksomt; Vi blir kjent med Gud, Hans karakter, Hans frelsesplan, Hans vilje og Hans løfter til oss gjennom å lese Bibelen. Vi blir forvandlet fra innsiden og ut!


Guds Ord gir næring til oss, slik som maten vi spiser gir næring til kroppen. Å lese litt i Bibelen hver dag er en god vane å ha! Guds Ord er som såkorn som vi kan ta imot, som slår rot, spirer og gir frukt i livene våre.


Guds Ord er også som et kjærlighetsbrev. Vi leser ikke i Bibelen for at Gud skal bli mer fornøyd med oss, men for å forstå mer av hvilken kjærlighet Gud har til oss! Gud har åpenbart seg selv for oss gjennom sitt Ord, og tenk hvilket privilegium det er å kunne bli kjent med Ham gjennom å lese Bibelen!


«Mennesket lever ikke av brød alene, men av hvert Guds Ord.»

‭‭Lukas‬ ‭4‬:‭4‬


«Så kommer da troen av det en hører, og det en hører kommer ved Guds Ord.»

‭‭Romerbrevet‬ ‭10‬:‭17‬


Bibelen er som et bibliotek, og inneholder 66 bøker: 39 i Det Gamle Testamentet og 27 i Det Nye Testamentet. Bøkene har ulike sjangre, som lov, historie, visdom og poesi, profeti, evangelier og brev.


En av fordelene ved å planlegge hva man skal lese i Bibelen på forhånd, er at man ikke trenger å bruke tid hver dag på å lete etter hva man skal lese, fordi man allerede har en plan. Å ha en oversikt over hva du leser, gjør det også lettere å ikke lese det samme hver gang, men å få bredde i bibellesningen og «variert kost».


«Summen av Ditt Ord er sannhet, og hver eneste av Dine rettferdige dommer varer til evig tid.»

‭‭Salme 119:160Eksempler på bibelleseplaner:

  • ‭‭Lese gjennom en bok i Bibelen i løpet av en måned (for eksempel et av evangeliene eller et brev i Det nye testamentet)

  • Lese ett kapittel i Det nye- og ett i Det gamle testamente hver dag (for eksempel lese evangeliene og Salmene parallellt)

  • Ordspråkene har 31 kapitler, og boka passer fint til å lese ett kapittel hver dag, i en måned som har 31 dager


Om du ikke ønsker å lage din egen bibelleseplan, kan du ved et søk på nettet finne en som er ferdig laget! Om det er et spesielt tema du ønsker å lese bibelvers om, kan du Google temaet + «bibelvers».


Tips til ferdige leseplaner:Uansett hva slags bibelleseplan du ønsker å ha, hjelper det for motivasjonen og gjennomføringen å få skrevet ned det du planlegger å lese i Bibelen på begynnelsen av måneden. Du kan da krysse av etterhvert som du leser. Om du går glipp av en dag i bibelleseplanen, ikke gå glipp av to!


«Da sa Jesus til de jødene som var kommet til tro på Ham: 'Hvis dere blir i Mitt Ord, er dere i sannhet Mine disipler. Dere skal kjenne sannheten, og sannheten skal gjøre dere fri.'»

‭‭Johannes‬ ‭8‬:‭31‬-‭32‬


«Min sønn, gi akt på mine ord, bøy ditt øre til min tale! La dem ikke vike fra dine øyne, ta vare på dem i dypet av ditt hjerte! For de er liv for den som finner dem, og helse for hele hans legeme.»

‭‭Ordspråkene ‭4‬:‭20-22Begynn med små mål


Om du nettopp har begynt å strukturere bibellesningen, å planlegge hva du skal lese på forhånd, er et tips å begynne med å sette små mål for deg selv. Da kan du heller øke mengden du leser etterhvert, i stedet for å starte med så store mål at du ikke får gjennomført det. Å ha som mål å lese ett bibelvers hver dag, og å gjennomføre det, er bedre enn å planlegge å lese fem kapitler hver dag, men ikke starte fordi det virker uoverkommelig.«Bli ikke dannet lik denne verden, men bli forvandlet ved fornyelsen av deres sinn, så dere kan prøve hva som er Guds gode, velbehagelige og fullkomne vilje.»

‭‭Romerbrevet‬ ‭12‬:‭2‬


«Ditt Ord er en lykt for min fot og et lys på min sti.»

Salme‬ ‭119‬:‭105‬


«I begynnelsen var Ordet; og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. ... Ordet ble kjøtt og tok bolig iblant oss, og vi så Hans herlighet, den herlighet som Den enbårne har fra sin Far, full av nåde og sannhet.»

‭‭Johannes‬ ‭1‬:‭1 og 14‬Det er mange fordeler med å fylle seg med Guds Ord i hverdagen!


🖊️ «For Guds Ord er levende og virksomt og skarpere enn noe tveegget sverd. Det trenger igjennom helt til det kløver både sjel og ånd, ledd og marg, og er dommer over hjertets tanker og motiver.»

‭‭Hebreerbrevet‬ ‭4‬:‭12‬


🖊️ «Derfor; hver den som hører disse Mine Ord og gjør etter dem, ham vil Jeg sammenligne med en klok mann som bygde huset sitt på fjell. Regnet øste ned, vannflommene kom, og vinden blåste og slo mot dette huset. Men det falt ikke, for det var grunnlagt på fjell.»

‭‭Matteus‬ ‭7‬:‭24‬-‭25‬‬ ‭


🖊️ «Ved tro forstår vi at verden ble formet ved Guds Ord; at de ting som sees, ikke ble til av de synlige ting.»

‭‭Hebreerbrevet‬ ‭11‬:‭3‬ ‭‬‬


🖊️ «Himmel og jord skal forgå, men Mine Ord skal aldri forgå.»

‭‭Matteus‬ ‭24‬:‭35‬ ‭‬


🖊️ «Som nyfødte barn skal dere lengte etter ordets uforfalskede melk, for at dere kan vokse ved den»

‭‭1. Petersbrev‬ ‭2‬:‭2‬ ‬‬


🖊️ «Slik regnet og snøen kommer ned fra himmelen og ikke vender tilbake dit, men vanner jorden og får den til å spire og skyte knopp, så den gir såkorn til såmannen og brød til den som spiser, slik skal Mitt Ord være, det som går ut fra Min munn. Det vender ikke tomt tilbake til Meg, men utfører det Jeg har behag i, og skal lykkes i det Jeg sendte det til.»

‭‭Jesaja‬ ‭55‬:‭10‬-‭11‬‬‬Refleksjon

  • Hva motiverer deg til å lese i Bibelen?

  • Hva er ditt mål for bibellesningen?

  • Hvordan kan du nå dette målet? Hjelper det å skrive ned en struktur/bibelleseplan? Ønsker du å lage en selv eller finne en bibelleseplan som er ferdig laget?I den Personlige Planleggeren er det plass til å skrive inn en bibelleseplan på begynnelsen av hver måned. Det er også plass til å skrive inn «ukas bibelvers». Her kan du for eksempel skrive ditt favorittvers for tiden, et vers som er relevant i en situasjon du er i, eller et vers som du har lagt ekstra merke til i bibellesningen din i det siste.194 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

LYS

Comments


bottom of page