FRA BEKYMRING TIL BØNN

Oppdatert: 7. nov.I den Personlige Planleggeren er det plass til å skrive inn bønneemner på begynnelsen av hver måned. På den måten kan man få skrevet ned det man tenker på, og gjøre det om til en bønn til Gud.


«Vær ikke bekymret for noe, men la i alle ting deres bønneemner komme fram for Gud i bønn og påkallelse med takksigelse. Og Guds fred som overgår all forstand, skal bevare deres hjerter og tanker i Kristus Jesus.»

‭‭• Filipperbrevet‬ ‭4:6-7‬


«Kast all deres bekymring på Ham, for Han har omsorg for dere.»

‭‭• 1. Petersbrev‬ ‭5:7‬


«Dette er den frimodige tillit vi har til Ham, at om vi ber om noe etter Hans vilje, så hører Han oss. Hvis vi vet at Han hører oss, uansett hva vi ber om, så vet vi også at vi har fått oppfylt de bønnene vi har bedt til Ham.»

‭‭• 1. Johannesbrev‬ ‭5:14-15‬


«La oss derfor komme fram for nådens trone med frimodighet så vi kan få miskunn og finne nåde til hjelp i den tid vi trenger det.»

‭‭• Hebreerbrevet‬ ‭4:16‬


«[…] Et rettferdig menneskes bønn virker med stor kraft.»

‭‭• Jakobs brev‬ ‭5:16‬‬‬

8 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

LYS