top of page

FRA BEKYMRING TIL BØNN

Oppdatert: 9. sep. 2023I den Personlige Planleggeren er det plass til å skrive inn bønneemner på begynnelsen av hver måned. På den måten kan man få skrevet ned det man tenker på, og gjøre det om til en bønn til Gud.


Bønneemnene kan være egne behov, situasjoner man opplever som tunge og vanskelige, små eller store valg man skal ta i livet som man trenger klarhet og veiledning i, andre mennesker man kjenner sine behov, eller hendelser som skjer i verden som man ønsker å be til Gud for.


Om man ikke kommer til Gud med behovene man har og tunge ting man tenker på, kan dette lett bli til bekymringer som gnager i tankene våre, tynger oss ned og stjeler gleden vår og fokuset vårt. Gud ønsker at vi skal gjøre våre bekymringer til bønneemner, og komme til Ham med dem:


«Vær ikke bekymret for noe, men la i alle ting deres bønneemner komme fram for Gud i bønn og påkallelse med takksigelse. Og Guds fred som overgår all forstand, skal bevare deres hjerter og tanker i Kristus Jesus.»

‭‭Filipperbrevet‬ ‭4:6-7‬


«Kast all deres bekymring på Ham, for Han har omsorg for dere.»

‭‭1. Petersbrev‬ ‭5:7‬


Om man går gjennom noe som er tungt og vanskelig, er det som nevnt viktig å få dette fram i bønn til Gud, men det kan også være godt å snakke med noen som man stoler på om det.Gud hører oss


Å skrive ned bønneemner for måneden i den Personlige Planleggeren i stikkordsform, kan hjelpe med å bli minnet om å komme fram med det i bønn Gud. Det kan hjelpe å få skrevet tanker og bønneemner ned, og ikke bare ha det i hodet. Det blir på en måte mer konkret når man kan se teksten fysisk, svart på hvitt, og man husker å be om det. Man husker også bedre i ettertid hva man har bedt om, og kan gjenkjenne bønneemner som kommer.


Om du ønsker å skrive bønnen din ned på papir, og ikke bare stikkordsversjonen som det den Personlige Planleggeren er best egnet til, kan du bruke en egen notatbok til dette som kan være en slags bønnedagbok. Gud hører hjertet - det handler ikke om hvor bra bønnen blir formulert, om du ber inni deg, høyt eller skriver bønnen ned på papir.


Vi kan vite at Gud hører oss når vi ber:


«Dette er den frimodige tillit vi har til Ham, at om vi ber om noe etter Hans vilje, så hører Han oss. Hvis vi vet at Han hører oss, uansett hva vi ber om, så vet vi også at vi har fått oppfylt de bønnene vi har bedt til Ham.»

‭‭1. Johannesbrev‬ ‭5:14-15‬


Hvordan vet vi hva Guds vilje er? Han har åpenbart sin vilje i sitt Ord! Ved å lese Guds Ord blir man bedre kjent med Gud, og lærer Hans natur og Hans vilje å kjenne. Her kan du lese mer om fordelene med å ha en Bibelleseplan! I Guds Ord kan vi lese Hans løfter til oss, og ved å lese Bibelen blir vi klar over hva Han har lovet oss.


«Min Gud skal etter sin rikdom fylle alle deres behov i herlighet i Kristus Jesus.»

Filipperbrevet 4:19Gud ønsker å møte våre behov


Gud vet at vi mennesker har behov. Han ønsker at vi skal komme med behovene våre til Ham, som en god Far som har omsorg for sine barn. Han står med åpne armer når vi kommer til Ham:


«La oss derfor komme fram for nådens trone med frimodighet så vi kan få miskunn og finne nåde til hjelp i den tid vi trenger det.»

‭‭Hebreerbrevet‬ ‭4:16‬Gud er stor og mektig, og har kraft til å gjøre en forskjell i livene våre og i situasjonen vi står i:


«[…] Et rettferdig menneskes bønn virker med stor kraft.»

‭‭Jakobs brev‬ ‭5:16‬‬‬Gud svarer ikke alltid på våre bønner på den måten vi hadde sett for oss, eller på det tidspunktet vi selv tenker er best. Han har et større perspektiv enn oss; Guds tanker er høyere enn våre tanker. Han svarer i sin tid og på sin måte. Vi kan gi våre bønneemner til Ham, i tillit til at Han bare har gode tanker for oss. Gud har enda bedre planer for oss enn vi kan forestille oss eller tenke ut selv! Vi kan be: «La Din vilje skje i mitt liv».


«Mine tanker er ikke deres tanker, og deres veier er ikke Mine veier», sier Herren. «For som himmelen er høyere enn jorden, er Mine veier høyere enn deres veier, og Mine tanker høyere enn deres tanker.»

‭‭Jesaja‬ ‭55‬:‭8‬-‭9‬Refleksjon

  • Er det noen bekymringer som har tynget deg ned i det siste, som du kan gjøre om til bønneemner?

  • Har du noen behov som du vil be Gud om å fylle, slik Han har lovet i sitt Ord å gjøre?

  • Er det noen spørsmål og veivalg som du trenger Guds ledelse i?

  • Har noen rundt deg utfordringer eller behov du kan be for?

  • Hva ønsker du å komme til Gud med i bønn i dag?

114 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle
bottom of page