top of page

TAKKNEMLIGHETSLISTE

Oppdatert: 13. jan.Å skrive ned hva man er takknemlig for i hverdagen har en positiv effekt på perspektivet vårt; hele dagen kan bli snudd!


«For øvrig, søsken, det som er sant, det som er ære verdt, det som er rettferdig, det som er rent, det som er verd å elske, de ting som det tales vel om, om det er et ærbart liv, og om det er noe som er verd å bli rost, så legg dere alt dette på sinne!»

‭‭Filipperbrevet 4:8Jo mer man fokuserer på å være takknemlig for det man har og de gode tingene man opplever i livet, jo mer flyttes perspektivet vårt til det positive. Fokuserer man for mye på det negative, gjør det også noe med en, og det kan føre til at man graver seg ned i det som er vanskelig. Det å skrive ned hva man er takknemlig for kan derfor snu perspektivet vårt! Man kan for eksempel ha en egen notatbok til å skrive takknemlighetslister.


«Glede er alltid en funksjon av takknemlighet – og takknemlighet er alltid en funksjon av perspektiv.»

- Ann VoskampÅ være takknemlig handler ikke om å ignorere det vanskelige


Jeg vil også nevne at det å være takknemlig ikke handler om å ignorere eller dekke over det man opplever som tungt og vanskelig. Det er viktig og nødvendig å få dette fram i bønn til Gud og samtale med andre mennesker som man stoler på, slik at det kan bearbeides. Å være takknemlig handler ikke om å ignorere det vanskelige man opplever i livet, men heller å løfte blikket slik at man kan se at livet inneholder mer enn det.Takknemlighet er et bibelsk prinsipp; Gud vet at det er sunt og godt for oss å ha fokuset på det positive og å være takknemlig!


«Vær alltid glade! Be hele tiden og takk Gud uansett hva som møter dere! For Gud vil at de som lever for Jesus, skal preges av takknemlighet.»

1. Tessalonikerbrev 5:16-18 (Hverdagsbibelen)Det er mange ting man kan være takknemlig for, for eksempel:


Grunnen til at vi kan være takknemlige i ulike situasjoner er fordi vi har et urokkelig håp i Jesus. Vi kan rette vår takk for det gode vi har mot Gud, Han som er giveren av alle gode gaver!


«All god gave og all fullkommen gave er ovenfra, den kommer ned fra lysenes Far. Hos Ham er det ingen forandring eller skiftende skygge.»

‭‭Jakobs brev‬ ‭1‬:‭17‬Refleksjon

  • Hva er du takknemlig for i dag?

  • Ønsker du å ha en egen notatbok til å skrive takknemlighetslister, eller skrive det ned et annet sted?

  • Er det å skrive takknemlighetslister noe du ønsker å gjøre på en regelmessig basis - kanskje skrive tre ting du er takknemlig for hver dag?


«Vær ikke bekymret for noe, men la i alle ting deres bønneemner komme fram for Gud i bønn og påkallelse med takksigelse. Og Guds fred som overgår all forstand, skal bevare deres hjerter og tanker i Kristus Jesus.»

Filipperbrevet‬ ‭4:6-7‬


«Slik dere altså har tatt imot Kristus Jesus, Herren, så lev i Ham, rotfestet og oppbygget i Ham, og grunnfestet i troen, slik dere er blitt opplært til, idet dere er rike i den med takksigelse.»

Kolosserbrevet 2:6-7


I den Personlige Planleggeren er det plass til å skrive takknemlighetslister.

121 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

LYS

bottom of page