top of page

TAKKNEMLIGHETSLISTE

Oppdatert: 9. sep. 2023Å skrive ned hva man er takknemlig for i hverdagen har en positiv effekt på perspektivet vårt; hele dagen vår kan bli snudd!


«For øvrig, søsken, det som er sant, det som er ære verdt, det som er rettferdig, det som er rent, det som er verd å elske, de ting som det tales vel om, om det er et ærbart liv, og om det er noe som er verd å bli rost, så legg dere alt dette på sinne!»

‭‭Filipperbrevet 4:8Jo mer man fokuserer på å være takknemlig for det man har og de gode tingene man opplever, jo mer flyttes perspektivet vårt til det positive. En praktisk måte å gjøre dette på i hverdagen, er å skrive takknemlighetslister, og man kan for eksempel ha en egen «takknemlighets-notatbok» til dette.


«Glede er alltid en funksjon av takknemlighet – og takknemlighet er alltid en funksjon av perspektiv.»

- Ann VoskampTakknemlighet handler om å løfte blikket


Å være takknemlig handler ikke om å la være å ta tak i situasjoner man trenger å ta tak i, eller å bare dekke over det man trenger å bearbeide av utfordrende hendelser i livet. Det er viktig og nødvendig å få dette fram i bønn til Gud og samtale med andre mennesker som man stoler på. Å være takknemlig handler heller om å løfte blikket, slik at man kan se at livet inneholder mer enn det som er tungt og vanskelig. Takknemlighet handler om å flytte fokuset til de gode, positive tingene, - å telle velsignelsene man har i livet.Takknemlighet er sunt


Takknemlighet er et bibelsk prinsipp; Gud vet at det er sunt og godt for oss å ha fokuset på det positive og å være takknemlig! Forskning viser at det å aktivt praktisere takknemlighet øker livsgleden og pågangsmotet vårt. Å praktisere takknemlighet bedrer fysisk og psykisk helse, åpner døren for gode relasjoner, øker empati, bedrer selvfølelsen, bedrer søvnkvaliteten, i tillegg til flere andre positive effekter.


«Vær alltid glade! Be hele tiden og takk Gud uansett hva som møter dere! For Gud vil at de som lever for Jesus, skal preges av takknemlighet.»

1. Tessalonikerbrev 5:16-18 (Hverdagsbibelen)Det er mange ting man kan være takknemlig for, for eksempel:


Grunnen til at vi kan være takknemlige i ulike situasjoner er fordi vi har et urokkelig håp i Jesus. Vi kan rette vår takk for det gode vi har mot Gud, Han som er giveren av alle gode gaver!


«All god gave og all fullkommen gave er ovenfra, den kommer ned fra lysenes Far. Hos Ham er det ingen forandring eller skiftende skygge.»

‭‭Jakobs brev‬ ‭1‬:‭17‬Refleksjon

  • Hva er du takknemlig for i dag?

  • Ønsker du å ha en egen notatbok til å skrive takknemlighetslister, eller skrive det ned et annet sted?

  • Er det å skrive takknemlighetslister noe du ønsker å gjøre på en regelmessig basis - kanskje skrive tre ting du er takknemlig for hver dag?


«Vær ikke bekymret for noe, men la i alle ting deres bønneemner komme fram for Gud i bønn og påkallelse med takksigelse. Og Guds fred som overgår all forstand, skal bevare deres hjerter og tanker i Kristus Jesus.»

Filipperbrevet‬ ‭4:6-7‬


«Slik dere altså har tatt imot Kristus Jesus, Herren, så lev i Ham, rotfestet og oppbygget i Ham, og grunnfestet i troen, slik dere er blitt opplært til, idet dere er rike i den med takksigelse.»

Kolosserbrevet 2:6-7


I den Personlige Planleggeren er det plass til å skrive takknemlighetslister.

226 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

LYS

Hozzászólások


bottom of page