top of page

PLANLEGGING«Alt dere gjør, gjør det av hjertet, som for Herren og ikke for mennesker.»

Kolosserbrevet 3:23Å sette av tid til planlegging handler om å forvalte det man har fått av tid, ressurser og arbeid på en best mulig måte. Vi kan ta Gud med i planene og gjøremålene, og vite at Han ønsker å lede oss!

Ved å sette av tid til planlegging av oppgaver man har får man bedre oversikt, i tillegg til at det kan bidra til å holde fokus og motivasjon oppe. Her følger noen tips til strukturering og planlegging av ulike oppgaver og områder i hverdagen:

1. Tenk gjennom prioriteringene dine

For å kunne planlegge trenger du først å finne ut av hva som er prioriteringene dine. Det er essensielt at det blir satt av tid i hverdagen din til det som er viktig for deg! Hva du prioriterer kan variere i ulike sesonger og perioder av livet. Tenk gjennom hva som er dine prioriteringer nå, og hvordan du på best mulig måte kan forvalte disse områdene eller oppgavene.


2. Skriv lister og planer

Etter at du har funnet ut hva prioriteringene dine er, kan du begynne å planlegge. Skriv planen ned, på papir eller digitalt - på den måten du foretrekker. Du kan lage årsplaner, halvårsplaner, månedsplaner, ukeplaner og dagsplaner, etter hva som er hensiktsmessig for deg. Skriv planen så detaljert eller lite detaljert som du ønsker. Om du må notere på detaljnivå for å få planer, gjøremål og huskelister ut av hodet, så gjør det! Da får du oversikt over hva du trenger å få gjort, og samtidig får du ro i tankene. Ved å skrive planene ned får du en oversikt over hva du tidligere har prioritert, i tillegg til at du også kan tenke framover mot hva du vil prioritere i tiden som kommer.


Dagsplaner:

I dagsplanene kan du få skrevet ned det som er konkret og gjennomførbart den dagen. Du kan bryte de større målene du har ned til mindre deler. Skriv ned avtaler, gjøremål og andre ting du trenger å huske. Samme morgenen kan du justere og tilpasse planen for dagen som du har skrevet på forhånd. Du kan også be til Gud og legge dagsplanen fram for Ham. På den måten kan du la Ham justere den om nødvendig, i tillegg til at du forbereder deg selv på dagen som ligger foran.


I den Personlige Planleggeren er det plass til å fylle ut dagsplaner.3. Be om hjelp og la Gud lede deg

Selv om du legger planer, kan du la Gud lede skrittene dine mens du går. Du kan også be Gud om å dele Hans planer for deg for tiden som kommer. Legg planene fram for Gud i bønn og vær åpen for Hans ledelse. Han vil lede deg i rett retning! Du kan be Gud om visdom, klarhet, fred og hjelp, om du føler deg overveldet og trenger et større perspektiv. Han ønsker å gi deg det du trenger. Det kan også hjelpe å konsentrere seg om å gjøre én oppgave av gangen, og å legge vekk distraksjoner, som mobilen og sosiale medier, når du skal jobbe. Om det er områder som du trenger hjelp med, spør gjerne også andre mennesker som har mulighet til å hjelpe.


I den Personlige Planleggeren er det plass til å skrive bønneemner.4. Ha fokus på gode vaner

For å se framgang på ulike områder trenger du gode vaner for å sette i gang gode prosesser. Det kan derfor være nyttig å ha fokuset på vaner, rytmer og rutiner i hverdagen. La motivasjonen være prioriteringene dine. Det er viktig at vanene er realistiske, ved at de faktisk lar seg gjennomføre i hverdagen, - da er det også mer sannsynlig at de vil sitte over tid. Ha fokuset på de gode prosessene og framgangen du opplever, i stedet for å kun fokusere på målbare resultater. Ved å ha gode vaner som du jobber aktivt med å implementere i hverdagen, vil det føre til gode prosesser, som igjen fører til at du over tid vil se framgang og resultater!


5. Husk hensikten med planlegging

Det er ikke alltid man får gjennomført planene slik som man hadde tenkt på forhånd, og det er også faktorer som spiller inn som er utenfor ens egen kontroll. Hensikten med å planlegge er ikke nødvendigvis at alt skal gå hundre prosent slik du hadde sett for deg. Hensikten er heller å bli mer bevisst tidsbruken din, å ha tenkt gjennom prioriteringene og målene dine, og hvilke aktive handlinger som skal til for å sette dem ut i praksis. Man får også mer orden i tankene ved at man får skrevet oppgaver og gjøremål ned, og man husker lettere avtaler. Husk at planlegging også kan inkludere å sette av tid til hvile!


«Et menneskes hjerte planlegger sin vei, men Herren styrer hans skritt.»

Ordspråkene 16:9REFLEKSJON:

  • Hvilke områder i livet, eller konkrete oppgaver, ønsker du å prioritere framover? Skriv gjerne en liste.

  • Hvilke planer kan du skrive ned for å forvalte de områdene eller oppgavene?

  • Hva trenger du å be Gud og andre mennesker om hjelp med?

  • Hvilke vaner, rytmer og rutiner ønsker du å implementere i hverdagen?

21 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page