top of page

MÅTER Å IMPLEMENTERE HVILE I HVERDAGEN

Oppdatert: 6. mai 2023Vi trenger alle hvile innimellom, og det er viktig å være bevisst på det. Det finnes ulike former for hvile; hvile kan være så mye forskjellig! Gud vet at vi trenger å hvile, og Han tilbyr oss sann hvile for vårt indre.Ulike former for hvile:


Hvile kan være fysisk hvile; å sørge for at man får nok søvn, ved å for eksempel legge seg tidligere, eller det å ta det med ro en dag.


Hvile kan være mental hvile, i form av å for eksempel ta en pause fra sosiale medier visse tidspunkt hver dag, en hel dag, eller en lengre periode, for å få inn færre inntrykk og å konsentrere seg om andre ting den aktuelle perioden.


Hvile kan være rekreasjon; å gjøre en aktivitet man trives veldig godt med, noe som gjør at man slapper av. Dette kan være å gå tur i naturen, lese i en bok, eller noe annet.


Hvile kan være å huske å ta pauser i løpet av jobb- eller skolehverdagen.


Hvile kan være å møte en venn når du trenger å snakke med noen.


Hvile kan også være å be til Gud og fortelle Ham hva du har på hjertet, eller finne hvile i å lese Guds Ord.


«Herren er min hyrde, jeg mangler ingenting. Han lar meg ligge i grønne enger. Han leder meg til vann der jeg finner hvile. Han fornyer min sjel.»

‭‭Salme‬ ‭23‬:‭1‬-‭3‬Gud vet at vi trenger å hvile:

«Han (Jesus) sa til dem: 'Kom og vær for dere selv på et øde sted, og hvil dere litt!'»

Markus 6:31


Han tilbyr oss sann hvile for vårt indre:

«Kom til Meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og Jeg vil gi dere hvile!»

Matteus 11:28Å hvile er å vise tillit til Gud


Når vi hviler, kan vi legge det vi trenger å få gjort i Guds hender. Å ta seg tid til hvile er å vise tillit til Gud - vi anerkjenner at vi er begrensede som mennesker og trenger å hvile, mens Gud er ubegrenset - Han blir ikke sliten. Han er den som holder alle ting oppe.


«Alle ting ble skapt ved Ham og for Ham. Han er før alle ting, og i Ham blir alt holdt sammen.»

Kolosserbrevet 1:16-17


«Han holder alle ting oppe ved sin krafts ord.»

Hebreerbrevet 1:3Hviledag


Gud har lagt hvile ned i skaperverket helt fra begynnelsen av - en egen hviledag! Tenk at den første dagen etter at mennesket var skapt, var en hviledag, - ikke en arbeidsdag! Dette sier oss at hvile kommer før arbeid. Hviledagen er et prinsipp som gjør at vi kan ha overskudd til å arbeide de andre dagene, og jobbe fra hvile og ikke for hvile. (Om man har jobbvakter eller andre oppgaver som må gjøres på søndager, er det essensielt å finne et annet tidspunkt i uka som man kan sette av til hviledag.)


«Husk hviledagen så du holder den hellig. Seks dager skal du arbeide og gjøre all din gjerning, men den sjuende dagen er sabbat for Herren din Gud. [...]

For på seks dager dannet Herren himmelen og jorden, havet og alt som er i dem, og Han hvilte på den sjuende dagen. Derfor velsignet Herren sabbatsdagen og helliget den.»


2. Mosebok 20:8-11Refleksjon

  • Hva gjør at du slapper av? Kanskje du kan skrive en liste?

  • Hvilken type hvile trenger du nå?

  • Hvordan kan du implementere hvile denne uka?Denne listen med måter å implementere hvile er lagt inn på ulike steder i den Personlige Planleggeren. Å ha en plass å skrive ned måter å implementere hvile, kan bidra til at man blir minnet på å gjøre nettopp det!

166 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

コメント


bottom of page